O nás


Volám sa Jozef Štefanec a som prevádzkovateľom akreditovaného školiaceho strediska, ktoré sídli v Prievidzi, na ul. Stavbárov 21(sídlisko Žabník), na 1. poschodí administratívnej budovy firmy BVH. Dostanete sa k nám bočným vchodom, smerujúcim k bytového domu na ulici Lúčnej č. 10.

Z autobusovej stanice v Prievidzi je to 700 metrov, pešou chôdzou do 10 minút po ul. Vansovej a Lúčnej, alebo po ul. Športovej a Stavbárov. Autobusové linky č. 15, 40 a 44 (všetky idú aj z autobusovej stanice) majú zastávku Necpalská priamo pred budovou.

Školiace stredisko prevádzkujem pod obchodným menom JUDr. Jozef Štefanec – Akadémia SBS na základe živnostenského oprávnenia, vydaného Okresným úradom Prievidza pod č. živn. registra 340-47939 a licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva, vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Trenčíne.

Počas kurzov vykonávam lektora v predmetoch právnych, bezpečnostných ako aj v problematike súkromnej bezpečnosti. Moje vedomosti a skúsenosti vychádzajú nielen zo štúdia na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj z praxe v Policajnom zbore, kde som absolvoval kompletný vzdelávací program príslušníka PZ. Po skončení kariéry som pôsobil ako konateľ súkromnej bezpečnostnej služby a okrem toho som aj niekoľko rokov vykonával lektora odbornej prípravy v kurzoch SBS.

Ak sa rozhodnete absolvovať kurz SBS, stretnete sa aj s profesionálnymi externými lektorkami, ktoré Vám budú prednášať problematiku prvej pomoci a požiarnej ochrany. Ich vedomosti sú taktiež podporené rokmi praxe v uvedených oblastiach.

Záverom chcem zdôrazniť, že našim krédom je profesionalita a devízou skúsenosti. Ak sa rozhodnete pre kurz u nás, pridáte sa k stovkám úspešných a spokojných absolventov.


Kontaktné údaje:

JUDr. Jozef Štefanec