Prípava na zbrojný preukaz


 • Rozsah prípravy je 8 vyučovacích hodín (po 45 minút)
 • Cena je 60 €
 • Predmetom základnej prípravy sú vybrané okruhy tém zo zákona o zbraniach a strelive a vykonávacích predpisov, ukážky praktického a bezpečného používania zbrane
 • Termín prípravy bude stanovený po dohode pri dosiahnutí minimálneho počtu 6 účastníkov
 • Rozsah prípravy je 8 vyučovacích hodín (po 45 minút)
 • Prípravu je možné absolvovať až po vykonaní základnej prípravy
 • Cena prípravy je 50 €
 • Predmetom rozšírenej prípravy sú vybrané okruhy tém z Trestného zákona, Trestného poriadku, Priestupkového práva a Správneho práva, základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici, teoretické základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami
 • Rozsah prípravy je 16 vyučovacích hodín (po 45 minút) počas dvoch dní
 • Cena prípravy je 100 €
 • Predmetom rozšírenej prípravy sú vybrané okruhy tém zo zákona o zbraniach a strelive a vykonávacích predpisov, Trestného zákona, Trestného poriadku, Priestupkového práva, Správneho práva, základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici, teoretické základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami, ukážky praktického a bezpečného používania zbrane
 • Termín prípravy bude stanovený po dohode pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 účastníkov