Kurz SBS cez REPAS+


Ak ste evidovaný nezamestnaný, môžete požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny o rekvalifikačný kurz SBS typu „S“, ktorý absolvujete u nás prostredníctvom programu REPAS+.

Čo treba urobiť ?

  • V dostatočnom predstihu požiadať Úrad práce o tlačivo „Požiadavka na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz (REPAS+)“
  • Priniesť tlačivo k nám, potvrdíme a vypíšeme Vám potrebné údaje, tlačivo musí byť odovzdané najneskôr 14 dní pred začiatkom kurzu na Úrade práce, o čo sa postaráme za Vás
  • Úrad práce Vás vyzve na podpis zmluvy, po ktorom môžete nastúpiť do kurzu
  • Kurzovné (cenu kurzu) za Vás uhradí Úrad práce