Kurzy SBS v Prievidzi


  • Kurz je určený pre záujemcov o výkon fyzickej ochrany a pátrania
  • Po absolvovaní kurzu je absolventovi, ktorý absolvoval odbornú prípravu v celom rozsahu, vydané osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy
  • Rozsah kurzu je 78 vyučovacích hodín (po 45 minút) pričom sú dve hodiny spojené do jedného bloku
  • Kurz trvá 6 dní po 13 vyučovacích hodín
  • Ďalšie podrobnosti, ako aj aktuálnu cenu kurzu sa dozviete na tel. čísle 0918777023. Cena kurzu nezahŕňa správny poplatok 16,50 € za podanie prihlášky na skúšku, ani správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 €
  • Kurz je určený pre záujemcov o výkon odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov
  • Po absolvovaní kurzu je absolventovi, ktorý absolvoval kurz v celom rozsahu, vydané osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy
  • Rozsah kurzu je 100 vyučovacích hodín (po 45 minút) pričom sú dve hodiny spojené do jedného bloku
  • Bližšie podrobnosti ako aj aktuálne ceny kurzov sa dozviete na tel. čísle 0918777023. Cena nezahŕňa správny poplatok 49,50 € za podanie prihlášky na skúšku, ani správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 €